Kosten

Volledige gebitsprothese

De volledige gebitsprothese (boven en onder) wordt voor 75 % vergoed uit uw basisverzekering. Een volledige gebitsprothese kost gemiddeld 1100,00 euro. Hiervan moet u 25 % (350,00 euro) zelf betalen. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden de overige 25 % of een deel van die 25%.

Wij adviseren u altijd contact op te nemen met uw Zorgverzekeraar en na te vragen wat u vergoed krijgt voor het vervaardigen van uw prothese bij een Tandprotheticus, zodat u niet voor verassingen komt te staan.

Implantaat gedragen gebitsprotheses (klikgebit)

Gebitsprotheses op implantaten worden vergoed uit de basisverzekering. Uw eigen bijdrage is 125,00 euro per boven- of onderprothese. Bij een volledige gebitsprothese boven en onder is uw eigen bijdrage 250,00 euro.

Partiële of frameprothese (plaatje)

Partiële of frameprotheses worden alleen vergoed wanneer u een aanvullende of een tandartsverzekering heeft. Sommige verzekeringen willen bij uw factuur van de tandprotheticus een verwijzing van uw tandarts voor het vervaardigen van een nieuwe partiële of frameprothese.

Toeslagen en diversen (per keer)

Mondzorg aan huis € 16,58
Weekendbehandeling € 21,00
Avondbehandeling € 21,00
Nachtbehandeling € 21,00