malvorm Partiële prothese

Een partiële prothese is een prothese die wordt gebruikt voor het opvullen van een aantal ontbrekende tanden.